Theresa Widjeskog Ahlman

Animation, Bild och form, Konsthantverk, Slöjd och hantverk

Presentation

Jag heter Theresa och är slöjdare, serietecknare & filmare.
Jag har varit instruktör och workshopledare i större delen av mitt vuxna liv, för både barn och vuxna.
Mitt primära uttryck inom slöjden är frivirkning, men jag är hemma i de flesta slöjdtekniker och har hållit workshops i allt från bokbinderi till serieteckning.
I nuläget håller jag workshops och kurser på beställning och när jag skapar för egen del blir det stop motion-animation med slöjd i fokus.
De paket jag erbjuder:
Workshop i slöjd för barn och unga (olika tekniker)
Workshop i slöjd för vuxna (olika tekniker)
Workshop i stop motion-animation (heldag)
Offentlig utsmyckning (frivirkade alster)
Studiecirklar i en rad olika tekniker och material.
Bokbinderi (hel- eller halvdag)
Illustration & grafisk formgivning
Om du vill beställa något

Erbjudande
Slöjdfilm (stop motion-animation)

Beskrivning

Jag tar tillsammans med dig som beställare fram unika stop motion-animationer som du kan använda i bland annat marknadsföring av din verksamhet eller som utbildnings- och instruktionsmaterial.
Stop motion är ett sätt att på ett entusiasmerande sätt fånga betraktaren. Även om ämnet kan vara tungt, kan detta sätt att berätta få betraktaren att engagera sig och minnas vad som har kommunicerats.
Min spetskompetens är min färdighet i olika slöjdtekniker och material. Jag använder gärna återbruksmaterial, detta för att på ett subtilt sätt väcka medvetenhet hos betraktaren om återbruk och ett cirkulärekonomiskt sätt att tänka.
Jag kan också vid behov blanda stop motion med spelfilm eller tecknade animationer. Jag använder inte motion graphics i mitt arbete, utan handtecknar mina tecknade animationer.

Workshop

Heldagsworkshop:
Förmiddag: Vi tar fram ett enkelt manus / shotlist och slöjdar rekvisita till en kort animation.
Eftermiddag: Vi animerar enligt manus.
Om tid finns: Kort genomgång i filmredigeringsprogram som finns tillgängliga för nybörjaren.
Halvdag: Vi skapar manus och rekvisita (återbruksmaterial) för en kort stop motion-animation.
Vi använder telefon och / eller iPad för filming och redigering.
Både hel- och halvdagsworkshopen lämpar sig väl som fortbildning och kompetensutveckling för skol- och bibliotekspersonal samt inom organisationer och företag där ni vill bredda er kompetens gällande förfarandet att ta fram stop motion som ett sätt att kommunicera mot kund.

Inriktning

Animation, Bild och form, Konsthantverk, Slöjd och hantverk

Målgrupp

Bibliotek, Företag, Organisation, Skola

Åldersgrupp

Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Gymnasium (16-19 år), Vuxna, Åk 1-3 (7-9 år), Åk 4-6 (10-12 år), Åk 7-9 (13-15 år)

Språk

Engelska, Svenska

Kostnad (inkl. moms)

37500

Kommun

Alla kommuner i Värmland

Kan ta uppdrag inom ramen för Skapande skola

1

Registrera dig!

Premium Unfold

När du registrerar dig så ansöker du om att vara representerad i den databas med kulturskapare som finns på www.kulturpoolen.se. Om din ansökan blir godkänd efter granskning blir din profil synlig på webbplatsen och du blir kontaktbar och kan marknadsföra dig mot beställare och uppdragsgivare av skilda slag.

En kulturskapare som är representerad på www.kulturpoolen.se måste vara boende i Värmland och antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet. Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturskapare.

Guide för profilsida
Här hittar du ett exempel på hur en profil kan se ut. Innehållet kan förstås variera stort beroende på inriktning.

Uppgifter om kulturskapare

Kontaktperson

Bilder
Bilderna marknadsför din verksamhet så tänk på att de ska vara aktuella och av bra kvalité. Max 15MB i JPG eller PNG. Bildförhållande kvadrat, minsta storlek 600x600px.

Filmlänkar
Filmerna marknadsför din verksamhet så tänk på att de ska vara aktuella och av bra kvalité. Länka gärna till YouTube, Vimeo eller annan vanligt förekommande plattform.

Du kommer kunna lägga till fler erbjudanden efter att din registrering och ansökan är granskad och godkänd.

Erbjudande

Ej tidsbundet – Erbjudandet ligger kvar på sidan tills det avpublicerats av dig eller administratör
Termin – Erbjudandet ligger kvar på sidan tills det avpublicerats av dig eller administratör.
Tidsbundet – Erbjudandet avpubliceras automatiskt då datum passerat.

Utbudsdagar

Varje hösttermin arrangeras Utbudsdagar. Under dessa dagar erbjuds skolor i Värmland att ta del av ett utbud av scenkonst och workshops som de sedan kan beställa och söka ekonomiskt stöd för inom ramen för Kulturrådets bidrag Skapande skola. Vilka erbjudanden som finns med i programmet under Utbudsdagarna beslutas av en referensgrupp bestående av sakkunniga.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som kan bidra till att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Bidraget administreras av Kulturrådet och är möjligt att söka en gång per år, under tidig vårtermin. Huvudmän för kommunal, statlig eller fristående grundskolan kan söka bidraget.

En kulturskapare som anlitas av en skola som erhåliit stöd inom ramen för Skapande skola måste uppfylla Arbetsförmedlingen Kulturs definition av professionell, yrkesverksam kulturproducent vilket i korthet innebär att kulturproducenten antigen har en högra konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet.

Nyhetsbrev

Samtycke till personuppgiftsbehandling

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här

Logga in

Logga in med användarnamn eller lösenord

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hjälp oss att bli bättre! Ta några minuter och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till kulturproducenten

kulturpoolen.se använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies