Beställare och uppdragsgivare

Kulturpoolen erbjuder ett rikt utbud av kulturskapare. Här kan du som beställare och uppdragsgivare hitta kulturskapare inom olika områden för samarbeten, uppdrag och inköp.

En mångfald av kulturskapare som arbetar med olika inriktningar och uttryck är representerade på webbplatsen.

 • Animation
 • Arkitektur
 • Bild och form (grafik, installation, måleri, performance, skulptur, teckning m fl.)
 • Cirkus
 • Dans
 • Film
 • Fotografi
 • Konsthantverk
 • Konstpedagogik
 • Litteratur
 • Musik
 • Poesi
 • Slöjd och hantverk
 • Teater

Variationen av kulturskapare på webbplatsen gör det möjligt för olika typer av beställare och uppdragsgivare att hitta det den söker. Här följer några exempel på möjliga samarbeten och uppdrag.

Arrangemang
Exempel på beställare/uppdragsgivare: bibliotek, föreningar, kommersiella arrangörer, kulturinstitutioner (statliga, kommunala, privata), organisationer, skola.

Gestaltningsuppdrag
Exempel på beställare/uppdragsgivare: näringsliv och offentlig sektor.

Konstnärlig utsmyckning och inköp av lös konst
Exempel på beställare/uppdragsgivare: enskilda individer, näringsliv, offentlig sektor, organisationer.

Kultur och hälsa
Exempel på beställare/uppdragsgivare: näringsliv, offentlig sektor, organisationer.

Pedagogisk verksamhet
Exempel på beställare/uppdragsgivare: bibliotek, skola, kulturinstitutioner (statliga, kommunala, privata).

Personalaktiviteter och team-building
Exempel på beställare/uppdragsgivare: näringsliv, offentlig sektor, organisationer.

Processledning konstnärliga metoder
Exempel på beställare/uppdragsgivare: näringsliv och offentlig sektor.

Skapande skola är ett statligt bidrag som ska bidra till att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det medverkar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. Bidraget administreras av Kulturrådet och är möjligt att söka via deras onlinetjänst en gång per år, under tidig vårtermin.

Region Värmland stödjer, initierar och samordnar kulturprojekt i skolan. Vi stöttar kulturella initiativ i skolorna och erbjuder fortbildning.

Varje år arrangeras Utbudsdagar för scenkonst och konstnärliga workshops. Under dessa dagar erbjuds skolor i Värmland att ta del av ett utbud av scenkonst och workshops som de sedan kan beställa och söka ekonomiskt stöd för inom ramen för Kulturrådets bidrag Skapande skola.

Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank. Här kan alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning, avgiftsfritt välja bland mer än 25 000 titlar. Mediecenter Värmland tillhandahåller samtliga radio/tv-program från UR, inköpt film, talböcker, pussel/spel och robotar.

Registrera dig!

Premium Unfold

När du registrerar dig så ansöker du om att vara representerad i den databas med kulturskapare som finns på www.kulturpoolen.se. Om din ansökan blir godkänd efter granskning blir din profil synlig på webbplatsen och du blir kontaktbar och kan marknadsföra dig mot beställare och uppdragsgivare av skilda slag.

En kulturskapare som är representerad på www.kulturpoolen.se måste vara boende i Värmland och antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet. Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturskapare.

Guide för profilsida
Här hittar du ett exempel på hur en profil kan se ut. Innehållet kan förstås variera stort beroende på inriktning.

Uppgifter om kulturskapare

Kontaktperson

Bilder
Bilderna marknadsför din verksamhet så tänk på att de ska vara aktuella och av bra kvalité. Max 15MB i JPG eller PNG. Bildförhållande kvadrat, minsta storlek 600x600px.

Filmlänkar
Filmerna marknadsför din verksamhet så tänk på att de ska vara aktuella och av bra kvalité. Länka gärna till YouTube, Vimeo eller annan vanligt förekommande plattform.

Du kommer kunna lägga till fler erbjudanden efter att din registrering och ansökan är granskad och godkänd.

Erbjudande

Ej tidsbundet – Erbjudandet ligger kvar på sidan tills det avpublicerats av dig eller administratör
Termin – Erbjudandet ligger kvar på sidan tills det avpublicerats av dig eller administratör.
Tidsbundet – Erbjudandet avpubliceras automatiskt då datum passerat.

Utbudsdagar

Varje hösttermin arrangeras Utbudsdagar. Under dessa dagar erbjuds skolor i Värmland att ta del av ett utbud av scenkonst och workshops som de sedan kan beställa och söka ekonomiskt stöd för inom ramen för Kulturrådets bidrag Skapande skola. Vilka erbjudanden som finns med i programmet under Utbudsdagarna beslutas av en referensgrupp bestående av sakkunniga.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som kan bidra till att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Bidraget administreras av Kulturrådet och är möjligt att söka en gång per år, under tidig vårtermin. Huvudmän för kommunal, statlig eller fristående grundskolan kan söka bidraget.

En kulturskapare som anlitas av en skola som erhåliit stöd inom ramen för Skapande skola måste uppfylla Arbetsförmedlingen Kulturs definition av professionell, yrkesverksam kulturproducent vilket i korthet innebär att kulturproducenten antigen har en högra konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet.

Nyhetsbrev

Samtycke till personuppgiftsbehandling

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här

Logga in

Logga in med användarnamn eller lösenord

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hjälp oss att bli bättre! Ta några minuter och berätta vad du tycker om webbplatsen.

kulturpoolen.se använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies