Personuppgiftspolicy

Personuppgifter

Region Värmland är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som anges vid registrering.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifterna är samtycke. Vi behandlar enbart de personuppgifter som anges vid registrering.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Personuppgifterna samlas in för att identifiera leverantörer och kunder och skapa bästa möjliga förutsättningar för dessa att skapa kontakt och påbörja samarbeten och/eller affärsrelationer. www.kulturpoolen.se är en digital mötesplats för aktörer inom kulturområdet.

Vem får ta del av personuppgifterna?

Majoriteten av personuppgifterna är enbart tillgängliga för sidans administratörer. Registrerade kunder får tillgång till leverantörers kontaktuppgifter (telefon och e-postadress). Sidans administratörer och redaktörer kan använda registrerade leverantörers och kunders kontaktuppgifter (telefon och e-postadress) för att informera om uppdateringar av sidan och delge annan relevant information.

Tidsperiod för lagring av personuppgifter

Registrerade kunder får en gång vartannat år frågan per mail om de vill kvarstå med sin registrering på sidan och därmed fortsatt lagring av personuppgifter. Vid nekande eller uteblivet svar raderas kundens registrering och personuppgifter från sidan.
Registrerade och godkända leverantörer får en gång per år frågan per mail om de vill kvarstå med sin registrering på sidan och därmed fortsatt lagring av personuppgifter. Vid nekande eller uteblivet svar raderas leverantörens registrering och personuppgifter från sidan.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • ta tillbaka ditt samtycke
  • invända mot att personuppgifterna behandlas
  • få information om vilka uppgifter om dig som behandlas
  • begära rättelse eller begränsning av dina personuppgifter
  • begära radering av personuppgifter (radering sker enligt gallringsbeslut)

 

Du har rätt att kontakta Region Värmlands dataskyddsombud.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Redaktören för Kulturpoolen
Avdelningen för kulturutveckling
Region Värmland
Lagergrens gata 2
652 14 Karlstad
010-831 50 00 (växel)
kulturpoolen@regionvarmland.se

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

kulturpoolen.se använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies