+hartvig

Animation, Film

Presentation

Vi har över 20 års erfarenhet av film och reklam och har arbetat över nära nog hela världen. Sedan återkomsten till Värmland har vi dessutom arbetat som filmpedagoger.

Vi har slagit oss ner i Sunne och tillsammans startat det egna produktionsbolaget +hartvig.


Rörlig bild och digitalt berättande tar tidigt plats i barns värld. Film i olika format hör vardagen till, mer på fritiden än i skolan. Att lyfta in arbetsmetoden i klassrummet har pedagogiska fördelar.

– Alla har en relation till rörlig bild. Barnen tycker det är kul och de blir motiverade. Att göra film funkar som en morot för att skriva och berätta. För många kan det också vara enklare att berätta i bilder än i ord.

Att rusta barnen för det moderna berättandet och ge dem verktyg för att både skriva och skapa rörlig bild gör det också lättare att ha ett kritiskt förhållningssätt till det de ser.

Erbjudande
Filmprojekt för skola

Beskrivning

Vi erbjuder

• Lärarfortbildning

• Filmpaket för skola:
– En filmdag (med valfritt tema)
- Säg Hej! En filmdag om mobbing och utanförskap
– Reklamfilm / Propaganda / Påverkan
– Skräp - Animation på tema miljö
– Gör din egen Chaplin – Stumfilm
– Musikvideo
– Från skriftspråk till filmspråk

Eller filmprojekt helt skräddarsydda för era specifika behov.


Mål

Att genom lust och kreativitet ge eleverna grundläggande kunskaper om att göra film. Eleverna får prova på att göra kortfilmer, de får själva göra manus, filma, skådespela och redigera. Det övergripande målet är att eleverna ska lära sig mer om filmskapandets teori och praktik och lära sig filmiskt berättande.

Förhoppningsvis även inspirera lärare och elever till att ta vidare steg på egen hand.

Workshop

En dags baskurs om hur man berättar med rörliga bilder. Från manusidé till färdig film. Workshopen anpassas efter klassens ålder och förkunskaper. Kan med fördel kopplas ihop med temaarbeten eller andra aktuella ämnen i skolan.


En filmdag är uppdelad i 4 segment,

* morgonpass med gruppindelning (en klass=max 5 grupper),
* genomgång av filmteknik, planering och manusarbete.
* filmpass där grupperna ger sig ut för att filma/börjar animera
* redigeringspass där filmerna klipps ihop och ljudläggs
* visningspass där vi tittar på varandras filmer och diskuterar och kommenterar
* vid större skolprojekt - premiärvisning på Biograf

Inget nödvändigt förarbete, allt kan göras på plats, men självklart en bonus om klassen redan har delats upp i grupper och de har hunnit titta lite på manusidéer. Kopior på filmerna levereras vid projektets slut.

Hör av er till oss för mer information!
Lisa & Joacim
lisa@plushartvig.se / joacim@plushartvig.se
0704-85 25 02 alt. 0736-98 97 21

Inriktning

Animation, Film

Målgrupp

Bibliotek, Organisation, Skola

Åldersgrupp

Förskola (3-5 år), Förskoleklass (6 år), Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Gymnasium (16-19 år), Åk 1-3 (7-9 år), Åk 4-6 (10-12 år), Åk 7-9 (13-15 år)

Språk

Danska, Engelska, Svenska

Kostnad (inkl. moms)

Boka båda eller var och en för sig. Kostnad beroende på projekt.

Tekniska specifikationer

Övrigt: Teknik: Tillhandahålls av Filmpedagog och/eller Kulturcentrum

Kommun

Alla kommuner i Värmland

Kan ta uppdrag inom ramen för Skapande skola

1

Registrera dig!

Premium Unfold

När du registrerar dig så ansöker du om att vara representerad i den databas med kulturskapare som finns på www.kulturpoolen.se. Om din ansökan blir godkänd efter granskning blir din profil synlig på webbplatsen och du blir kontaktbar och kan marknadsföra dig mot beställare och uppdragsgivare av skilda slag.

En kulturskapare som är representerad på www.kulturpoolen.se måste vara boende i Värmland och antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet. Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturskapare.

Guide för profilsida
Här hittar du ett exempel på hur en profil kan se ut. Innehållet kan förstås variera stort beroende på inriktning.

Uppgifter om kulturskapare

Kontaktperson

Bilder
Bilderna marknadsför din verksamhet så tänk på att de ska vara aktuella och av bra kvalité. Max 15MB i JPG eller PNG. Bildförhållande kvadrat, minsta storlek 600x600px.

Filmlänkar
Filmerna marknadsför din verksamhet så tänk på att de ska vara aktuella och av bra kvalité. Länka gärna till YouTube, Vimeo eller annan vanligt förekommande plattform.

Du kommer kunna lägga till fler erbjudanden efter att din registrering och ansökan är granskad och godkänd.

Erbjudande

Ej tidsbundet – Erbjudandet ligger kvar på sidan tills det avpublicerats av dig eller administratör
Termin – Erbjudandet ligger kvar på sidan tills det avpublicerats av dig eller administratör.
Tidsbundet – Erbjudandet avpubliceras automatiskt då datum passerat.

Utbudsdagar

Varje hösttermin arrangeras Utbudsdagar. Under dessa dagar erbjuds skolor i Värmland att ta del av ett utbud av scenkonst och workshops som de sedan kan beställa och söka ekonomiskt stöd för inom ramen för Kulturrådets bidrag Skapande skola. Vilka erbjudanden som finns med i programmet under Utbudsdagarna beslutas av en referensgrupp bestående av sakkunniga.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som kan bidra till att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Bidraget administreras av Kulturrådet och är möjligt att söka en gång per år, under tidig vårtermin. Huvudmän för kommunal, statlig eller fristående grundskolan kan söka bidraget.

En kulturskapare som anlitas av en skola som erhåliit stöd inom ramen för Skapande skola måste uppfylla Arbetsförmedlingen Kulturs definition av professionell, yrkesverksam kulturproducent vilket i korthet innebär att kulturproducenten antigen har en högra konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet.

Nyhetsbrev

Samtycke till personuppgiftsbehandling

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här

Logga in

Logga in med användarnamn eller lösenord

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hjälp oss att bli bättre! Ta några minuter och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till kulturproducenten

kulturpoolen.se använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies