Malin Edgren

Litteratur, Poesi, Shared reading

Presentation

Malin Edgren är författare, föreläsare och krönikör med starkt engagemang inom läs- och skrivfrämjande arbete för både stora och små. Söker du en inspiratör eller samarbetspartner för läslust i en digital tid så anlita mig. Jag genomför både klass/gruppaktiviteter med konkreta workshops riktat till målgruppen och teoripass för fortbildning av pedagoger, bibliotekarier mfl.

Erbjudande
Föreläsning; läsfrämjande metoder i en digital värld

Beskrivning

Som författare, föreläsare och krönikör har jag ett starkt engagemang inom läs- och skrivfrämjande arbete för både stora och små. Söker du en inspiratör eller samarbetspartner för att jobba läsfrämjande med din personalgrupp, antingen i skolan eller på biblioteket, så kan du anlita mig. Jag genomför teoripass för fortbildning av pedagoger och bibliotekarier med fokus på olika åldersgrupper (efter ert önskemål). Det ingår även inslag av work-shop och konkreta prova-på-övningar och så delar jag självklart med mig av mina egna tips och erfarenheter.
Den här föreläsningstjänsten vänder sig till dig vars verksamhet söker inspiration, handledning eller konkret genomförande av läs- och skrivfrämjande aktiviteter.

Workshop

Jag skräddarsyr workshop efter dina behov och önskemål som t ex
- Shared reading
- Black out poetry
- Olika skrivövningar

Inriktning

Litteratur, Poesi

Målgrupp

Bibliotek, Företag, Organisation, Skola, studieförbund, förening, daglig verksamhet

Åldersgrupp

Vuxna

Språk

Engelska, Svenska

Kostnad (inkl. moms)

10 625 kr inkl moms + ev reseersättning per tillfälle (författarförbundets rekommendationer)

Kommun

Alla kommuner i Värmland

Erbjudande
Skolbesök - träffa en författare

Beskrivning

På skolbesök berättar jag om vad en författare gör och ger eleverna möjlighet att ställa egna frågor.

Huvudsyftet med skolbesöket är att ge eleverna möjlighet att få testa skrivande med en yrkesperson annan än läraren. Jag ger tips och trix som man som författare använder sig av iden kreativa processen. Det kan även handla om något specifikt tema som klassen önskar att jobbar med.

Beroende på vilken årskurs det gäller skräddarsyr jag besöket.

Workshop

Exempel, beroende på årskurs;

Högläsning (förskolebarn)
Ritsagor (förskoleklass/lågstadiet)
Rim och ramsor (förskoleklass/lågstadiet)
Rekorddrömmar (lågstadiet)
Shared reading (mellanstadiet)
Skriva spännande (mellanstadiet)
Skriva boktips (mellanstadiet/högstadiet)
Black-out poetry (högstadiet/gymnasiet)
Skriva dilemman/olika perspektiv (högstadiet/gymnasiet)
Bokklubb (flera träffar, gymnasiet)

Inriktning

Litteratur, Poesi

Målgrupp

Skola

Åldersgrupp

0-5 år, Förskola (3-5 år), Förskoleklass (6 år), Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Gymnasium (16-19 år), Åk 1-3 (7-9 år), Åk 4-6 (10-12 år), Åk 7-9 (13-15 år)

Språk

Svenska

Kostnad (inkl. moms)

6 250 kr (inkl moms) + ev reseersättning per lektion och klass. Vid bokning av flera lektioner och/eller klasser samma dag ges rabatt. Skapande skola.

Kommun

Alla kommuner i Värmland

Erbjudande
Författarbesök

Beskrivning

Jag har skrivit och gett ut böcker både på traditionellt förlag och på eget förlag. Mest aktuell är jag just nu som författare av barn- och ungdomslitteratur från 6 år och uppåt.

Vid ett författarbesök berättar jag om en eller flera av mina böcker, beroende på önskemål från beställaren, högläser och svarar på publikfrågor. Jag brukar även prata om vikten av att läsa och hur man kan främja läsandet hos sig själv och andra.

De bokserier som är aktuella är
- Rekordserien (B Wahlströms, läsålder 6-9 år)
- Storvikstrilogin (B Wahlströms, läsålder 9-12 år)

Andra tänkbara teman
- Tillsammans genom krisen - 100 röster om corona
Shared reading - vad är det?

Inriktning

Litteratur, Poesi, Shared reading

Målgrupp

Bibliotek, Företag, Organisation

Åldersgrupp

Familj, Förskola (3-5 år), Vuxna, Åk 1-3 (7-9 år), Åk 4-6 (10-12 år)

Språk

Svenska

Kostnad (inkl. moms)

10 625 kr inkl moms + ev reseersättning per tillfälle (författarförbundets rekommendationer)

Kommun

Alla kommuner i Värmland

Erbjudande
Shared reading - högläsning i grupp

Beskrivning

Shared reading handlar om att läsa högt tillsammans, företrädesvis poesi och kortare texter, och sedan ha fördjupade textsamtal i grupp. Det är en långsam och inkluderande metod att närma sig angelägna samtal i en trygg kontext som stärker individen och bidrar till empati och socialt sammanhang.

Sedan 2021, då jag fick möjlighet att utbilda mig till läsledare i metoden Shared Reading, har jag haft flera olika läsgrupper runtom i Värmland, framförallt inriktat mot vuxna och äldre. Som läsledare förbereder jag materialet och leder samtalet som alla deltar i utifrån sina respektive förutsättningar. Låga trösklar, närvaro och tillåtande atmosfär är vikta ledord.

Shared reading passar bäst i en sammanhållen, konstant grupp som träffas över tid, men det går självklart att ha som en prova-på-aktivitet.

Workshop

Varje tillfälle är workshopbaserat i det att alla deltar på lika villkor.

Inriktning

Litteratur, Poesi, Shared reading

Målgrupp

Bibliotek, Företag, Organisation, Skola

Åldersgrupp

Vuxna

Språk

Svenska

Kostnad (inkl. moms)

10 625 kr inkl moms + ev reseersättning per tillfälle (författarförbundets rekommendationer). Vid samtalsserie kan mängdrabatt avtalas.

Kommun

Alla kommuner i Värmland

Kan ta uppdrag inom ramen för Skapande skola

1

Registrera dig!

Premium Unfold

När du registrerar dig så ansöker du om att vara representerad i den databas med kulturskapare som finns på www.kulturpoolen.se. Om din ansökan blir godkänd efter granskning blir din profil synlig på webbplatsen och du blir kontaktbar och kan marknadsföra dig mot beställare och uppdragsgivare av skilda slag.

En kulturskapare som är representerad på www.kulturpoolen.se måste vara boende i Värmland och antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet. Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturskapare.

Guide för profilsida
Här hittar du ett exempel på hur en profil kan se ut. Innehållet kan förstås variera stort beroende på inriktning.

Uppgifter om kulturskapare

Kontaktperson

Bilder
Bilderna marknadsför din verksamhet så tänk på att de ska vara aktuella och av bra kvalité. Max 15MB i JPG eller PNG. Bildförhållande kvadrat, minsta storlek 600x600px.

Filmlänkar
Filmerna marknadsför din verksamhet så tänk på att de ska vara aktuella och av bra kvalité. Länka gärna till YouTube, Vimeo eller annan vanligt förekommande plattform.

Du kommer kunna lägga till fler erbjudanden efter att din registrering och ansökan är granskad och godkänd.

Erbjudande

Ej tidsbundet – Erbjudandet ligger kvar på sidan tills det avpublicerats av dig eller administratör
Termin – Erbjudandet ligger kvar på sidan tills det avpublicerats av dig eller administratör.
Tidsbundet – Erbjudandet avpubliceras automatiskt då datum passerat.

Utbudsdagar

Varje hösttermin arrangeras Utbudsdagar. Under dessa dagar erbjuds skolor i Värmland att ta del av ett utbud av scenkonst och workshops som de sedan kan beställa och söka ekonomiskt stöd för inom ramen för Kulturrådets bidrag Skapande skola. Vilka erbjudanden som finns med i programmet under Utbudsdagarna beslutas av en referensgrupp bestående av sakkunniga.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som kan bidra till att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Bidraget administreras av Kulturrådet och är möjligt att söka en gång per år, under tidig vårtermin. Huvudmän för kommunal, statlig eller fristående grundskolan kan söka bidraget.

En kulturskapare som anlitas av en skola som erhåliit stöd inom ramen för Skapande skola måste uppfylla Arbetsförmedlingen Kulturs definition av professionell, yrkesverksam kulturproducent vilket i korthet innebär att kulturproducenten antigen har en högra konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet.

Nyhetsbrev

Samtycke till personuppgiftsbehandling

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här

Logga in

Logga in med användarnamn eller lösenord

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hjälp oss att bli bättre! Ta några minuter och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till kulturproducenten

kulturpoolen.se använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies