Om webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse för kulturpoolen.se 

Region Värmland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.  

På den här sidan beskriver vi 

  • hur webbplatsen kulturpoolen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem 
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen 

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss genom att mejla webbgruppen@regionvarmland.se 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till oss 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss genom att mejla till webbgruppen@regionvarmland.se så att vi får veta att problemet finns. 

Allmänna problem 
  • Webbplatsbyggarverktyget (Elementor) inkluderar CSS som inte fullt ut validerar (tar hänsyn till fler webbläsarprefix än vad som finns idag)

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta myndigheten och påtala det. 

Anmäl bristande tillgänglighet till myndigheten för digital förvaltning https://www.digg.se/digital-tillganglighet/anmal-bristande-tillganglighet 

Så har vi testat webbplatsen 

Webbplatsen har testats genom självskattning och genom tillgänglighetsverktyget “Wave samt “Google Web Dev” samt enligt konsults checklista för tillgänglighet. 

Den här redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020. 

Så här säger lagen 

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. 

Registrera dig!

Premium Unfold

När du registrerar dig så ansöker du om att vara representerad i den databas med kulturskapare som finns på www.kulturpoolen.se. Om din ansökan blir godkänd efter granskning blir din profil synlig på webbplatsen och du blir kontaktbar och kan marknadsföra dig mot beställare och uppdragsgivare av skilda slag.

En kulturskapare som är representerad på www.kulturpoolen.se måste vara boende i Värmland och antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet. Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturskapare.

Guide för profilsida
Här hittar du ett exempel på hur en profil kan se ut. Innehållet kan förstås variera stort beroende på inriktning.

Uppgifter om kulturskapare

Kontaktperson

Bilder
Bilderna marknadsför din verksamhet så tänk på att de ska vara aktuella och av bra kvalité. Max 15MB i JPG eller PNG. Bildförhållande kvadrat, minsta storlek 600x600px.

Filmlänkar
Filmerna marknadsför din verksamhet så tänk på att de ska vara aktuella och av bra kvalité. Länka gärna till YouTube, Vimeo eller annan vanligt förekommande plattform.

Du kommer kunna lägga till fler erbjudanden efter att din registrering och ansökan är granskad och godkänd.

Erbjudande

Ej tidsbundet – Erbjudandet ligger kvar på sidan tills det avpublicerats av dig eller administratör
Termin – Erbjudandet ligger kvar på sidan tills det avpublicerats av dig eller administratör.
Tidsbundet – Erbjudandet avpubliceras automatiskt då datum passerat.

Utbudsdagar

Varje hösttermin arrangeras Utbudsdagar. Under dessa dagar erbjuds skolor i Värmland att ta del av ett utbud av scenkonst och workshops som de sedan kan beställa och söka ekonomiskt stöd för inom ramen för Kulturrådets bidrag Skapande skola. Vilka erbjudanden som finns med i programmet under Utbudsdagarna beslutas av en referensgrupp bestående av sakkunniga.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som kan bidra till att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Bidraget administreras av Kulturrådet och är möjligt att söka en gång per år, under tidig vårtermin. Huvudmän för kommunal, statlig eller fristående grundskolan kan söka bidraget.

En kulturskapare som anlitas av en skola som erhåliit stöd inom ramen för Skapande skola måste uppfylla Arbetsförmedlingen Kulturs definition av professionell, yrkesverksam kulturproducent vilket i korthet innebär att kulturproducenten antigen har en högra konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet.

Nyhetsbrev

Samtycke till personuppgiftsbehandling

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här

Logga in

Logga in med användarnamn eller lösenord

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hjälp oss att bli bättre! Ta några minuter och berätta vad du tycker om webbplatsen.

kulturpoolen.se använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies